Nederland

In mei 2017 wordt voor de vierde keer een internationale “Fascination of Plants Day” 2017 georganiseerd. Het doel hiervan is om wereldwijd zoveel mogelijk mensen te fascineren voor de plantenwereld en stil te staan bij de belangrijke rol die de planten spelen binnen de landbouw, de duurzame productie van voedsel en de tuinbouw, bosbouw en alle non-food producten, zoals papier, hout, chemicaliën, energie en geneesmiddelen. Ook aan de rol die planten spelen in milieubehoud zal veel aandacht worden besteed.

Deelnemen aan Fascination of Plants Day kan door het organiseren van een evenement in de week of het weekend voorafgaand of volgend op 18 mei 2017.

Deze instituten doen mee aan de Plantendag 2017. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met de nationale coördinator van de Plantendag in Nederland Ingrid Vleghels:ingrid.vleghels@wur.nl