ČESKÁ REPUBLIKA

Rostlinná biologie ** Zemědělství, zahradnictví a lesnictví ** Šlechtění rostlin ** Ochrana rostlin Cukry ze Slunce ** Potraviny a výživa ** Ochrana přírody ** Zmírnění dopadů klimatických změn ** Chytré bioprodukty Biodiverzita ** Udržitelnost ** Obnovitelné zdroje Vzdělávání a umění
NEWS 16. February Czech Minister for Agriculture Marian Jurecka officially support Fascination of Plants Day event in Czech Republic.
Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá čtvrtý mezinárodní „Den fascinace rostlinami“ 2017. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

K této iniciativĕ se může připojit každý!

Budeme rádi, když 18. kvĕtna 2017 uspořádáte fascinující akci spojenou s rostlinami, která přitáhne pozornost veřejnosti. Osmnáctého května je oficiální datum Dne fascinace rostlinami a většina akcí se bude konat tento den. V případech, kdy tento termín není vhodný, lze akci pořádat v týdnu od 3. do 31. května. Máte-li zájem, kontaktujte prosím vašeho národního koordinátora Tomáše Vaňka vanek@ueb.cas.cz nebo koordinátora EPSO . S nimi se můžete poradit a získáte od nich všechny potřebné informace. Logo a další propagační prvky Dne fascinace rostlinami, které budete potřebovat pro přípravu a realizaci vaší akce, si můžete zdarma stáhnout z rubriky „PR Toolbox“ na této stránce – najdete ji v sekci „Main Menu“.

Vyzýváme další lidi a organizace, aby se k nám přidali – od škol až po zahradníky a každého, kdo si myslí, že může k naší iniciativĕ přispĕt. Výzkumné ústavy, univerzity, botanické zahrady a muzea, stejnĕ tak zemĕdĕlci a firmy, otevřeli své dveře během Dne fascinace rostlinami 2012,2013 a 2015 a připravili akce vĕnované rostlinám, určené pro celou rodinu. Ty nejzajímavější najdete v odkazech „Success stories“ na stránkách jednotlivých zemí. Zapojit se opět mohou i média. Vĕdci, zemĕdĕlci, politici a podnikatelé s nimi budou diskutovat, seznámí je s posledními špičkovými objevy v oblasti rostlinné biologie a představí jim nové možné aplikace, které dokáže rostlinná biologie nabídnout. „Den fascinace rostlinami“ podpoří řada akcí ve veřejném prostoru, divadlech, kavárnách, na námĕstích a v parcích. Jejich posláním bude přimĕt všechny lidi, aby přemýšleli o rostlinách.

Rostliny jsou fascinující. Z jediného malého semene, zasetého do půdy, mohou vyrůst nejrůznĕjší zelená stvoření – od drobných bylin po velké stromy, od okrasných kvĕtin po důležité plodiny, které zvířata i lidstvo potřebují k přežití na Zemi. Botanici odhadují počet druhů rostlin asi na 250 000. Doufáme, že díky této iniciativĕ znovu zasejeme do mysli evropské a svĕtové veřejnosti mnoho pomyslných semínek, stále připomínajících, jak velký je význam rostlinné biologie pro společnost i životní prostředí – dnes i v budoucnosti.

Tyto instituce se zapojí do Dne fascinace rostlinami 2017 . Pokud se chcete k této iniciativě přidat, kontaktujte národního koordinátora pro ČR Tomáše Vaňka: